ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ISO 22000:2018

Η εταιρία Μ. Βλατάς - Ε. Ξυδάκης Ο.Ε. με τη διακριτική επωνυμία Fresh Snack έχει αποκτήσει πιστοποίηση ISO 22000:2018 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που εφαρμόζεται στην παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση σάντουιτς, κρουασάν, τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και εκλεκτών αρτοσκευασμάτων.

Τι είναι το ISO 22000

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνές Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που έχει αντικαταστήσει το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1416. Εκδόθηκε το Σεπτέμβριο 2018 και αποτελείται από τα εξής τρία μέρη:

Απαιτήσεις σχετικά με κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής και προαπαιτούμενα προγράμματα
Απαιτήσεις για HACCP σύμφωνα με τις αρχές του Codex Alimentariu
Απαιτήσεις για σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001

Γιατί ISO 22000

Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα θέματα παγκοσμίως. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ανέπτυξε ένα πρότυπο για την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, με σκοπό την εναρμόνιση των προτύπων ασφαλείας διεθνώς.

Επίσης, το ISO 22000, με το να παρέχει έναν τρόπο εφαρμογής του HACCP σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, κρίνεται κατάλληλο προς εφαρμογή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της αλυσίδας.

Συνεπώς, το ISO 22000 διασφαλίζει ιδανικότερες συνθήκες παραγωγής τροφίμων ασφαλή για την υγεία του καταναλωτή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ